Ankara, Çapa Demekmiş!

Recep Hilmi TUFAN | rehitu.com
By -
0

 


Evet gelelim başkentimiz Ankara'ya. Ankara'nın ismi hakkında da çeşitli rivayetler var. Enteresan bir sonuç da var. Bunu yazımın sonunda siz de anlayacaksınız.

Ankara adının nereden geldiği çeşitli efsanelere(hikâye değil efsane bunlar) dayanmakta.

1) Bizanslı tarihçi Pausaniasa göre Frigya'nın ünlü kralı Gordios'un oğlu Midas'a bir gece rüyasında ilahi bir ses, bir gemi çapası aramasını ve bulduğunda da bir kent kurmasını emretmiş. Bu çapayı Ankara kalesinin yakınlarında bulmuş. Bunun üzerine Midas buraya gemi çapası anlamına gelen "Anker" adını vererek kenti kurmuş.

2) Galatlar bölgeye gelir gelmez Pontus kralı Mitridates Ariyabarzanes ile birlikte Mısırlılar ile savaşıp onları denize kadar sürmüşler. Kazanılan zafere karşılık Galatlara kent kurmak için yer verilmiş ve kurulan kente zaferin sembolü olarak gemi çapası anlamına gelen Yunanca "Anküra", Latince "Ancyra" adı verilmiş. ( İngilizce "Anchor" kelimesi de çapa demektir )

Roma devrinde Ankara ve çevresinde basılan para ve madalyonların üzerinde gemi çapası resimlerinin olması yukarıdaki kaynakları doğrular nitelikte...

Şimdi de bambaşka ve ilginç bir iddia bunu bir kitaptan okudum ve şekli kendim çizdim...

3) Spiritüel coğrafyada önemli yerler olan Türkiye çevresi ve içindeki 3 merkezi ele alalım Troya-Gize-Nemrut. Bu merkezi birleştirerek bir üçgen oluşturalım ve Gize' den de Mevlana'nın da yaşamış olduğu diğer bir spiritüel merkeze yani Konya'ya bir doğru çizelim ve Ankara'ya kadar taşıyalım bu doğruyu, sonuçta ortaya aşağıdaki ÇAPA şekli çıkıyor!!Görüldüğü gibi oldukça enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Belki doğru belki yanlış ben bilemem. Buradan anlaşılıyor ki Ankara aslında "çapa" demek. Kim bilir?

Yorum Gönder

0Yorumlar


Yorumlarınızla yazıma katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

Forum'a da beklerim...

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Anlaşıldı, Tamam!) #days=(20)

Bu blogda çerezler kullanılmaktadır. Şimdi Kontrol Et!
Ok, Go it!