Güzel Kitabımızdan 25 Güzel Duâ

6
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.
 Bakara : 201

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.
 Bakara : 250

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
 Bakara : 286

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
 Bakara : 286

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.
 Bakara : 286

Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.
 Âl-i İmrân : 8

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et.
 Âl-i İmrân : 147

Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
 Âl-i İmrân : 192

Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. 
 Âl-i İmrân : 193

 Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.
 Âl-i İmrân : 193

Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.
 Âl-i İmrân : 194

Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
 A'râf : 23

Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma.
 A'râf : 47

Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
 A'râf : 89

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.
 A'râf : 126

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!
 Yûnus : 85
Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.
 Yûnus : 86

Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
 İbrâhîm : 38

Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.
 Kehf : 10

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.
 Furkân : 74

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.
 Mü'min : 7

Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
 Mü'min : 8

Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz.
 Duhân : 12

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.
 Haşr : 10

Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
 Mümtehine : 4

Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter.
 Tahrîm : 8

Yorum Gönder

6 Yorumlar
* Lütfen spam mesajlar göndermeyin. Tüm yorumlar denetim altındadır.

Yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. forum.rehitu.com adresine de beklerim.

  1. Nasıl dua edeceğimizi bilemiyoruz. Rabbimiz onu da bize öğretmiş.

    YanıtlaSil

Yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. forum.rehitu.com adresine de beklerim.

Yorum Gönder
To Top