Ehl-i Sünnet ve'l Cemaât'in Alâmetleri

Recep Hilmi TUFAN | rehitu.com
By -
0
Şu anda maalesef ehl-i sünnet üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Mezhepsizlik düşüncesi genç dimağlardan başlamak üzere herkese pompalanıyor. Ehl-i Sünnet'ten olmanın alâmetleri bellidir ve bu şartlardan bir tanesi bile yoksa veya şüphe varsa Ehl-i Sünnet'ten çıkmış demektir. İşte o alâmetler:


 1. Tafdîl'üş-şeyhayn: Peygamberlerden sonra insanların en fazîletlisinin Hz. Ebûbekir ile Hz. Ömer (r.anhüma) olduğuna inanmak,
 2. Hubb'ul-hateneyn: Damatları Hz. Osman ile Hz. Ali efendilerimizi sevmek,
 3. Ta'zîm'ül-kıbleteyn: Kâbe-i Muazzama ve Mescîd-i Aksâ'ya tazim etmek,
 4. El-meshu ale'l-huffeyn: Mestler üzerine mesh yapmak,
 5. Es-salâtü ale'l-cenâzeteyn: Sâlih ve fâcir her Müslaman'ın cenaze namazını kılmak, (Fâcir, itikâdı Ehl-i Sünnet olduğu hâlde amel cihetinden âsi olan kişi)
 6. Es-salâtü half'el-imâmeyn: Sâlih ve fâcir her imamın arkasında namaz kılmak,
 7. El-imsâkü ani'ş-şehâdeteyn: "Filan cennetliktir", "filan cehennemliktir" diye kat'î hüküm ve şehâdette bulunmak,
 8. El-kavlü bi'l-mâsûmeyn: Peygamberler ve meleklerin günahsız olduğuna inanmak,
 9. El-i'tikâdü bi hulûdi'l-ferîkayn: Müminlerin ebedî cennetlik, kafirlerin ebedî cehennemlik olduğuna inanmak,
 10. El-îmânü bi'l-carîhateyn: İman esaslarını kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr etmek,
 11. El-kavlü bi'l-imtina'ayn: Allâhü Teâlâ'nın havâdise mahal olmasının ve sıfatlarının değişmesinin muhal olduğuna inanmak,
 12. El-imânü bi'l-hayateyn: Kabir ve ahiret hayatına inanmak,
 13. İsbâtü'ş-şefa'ateyn: Enbiyâ ve sâlihlerin günahkarlara şefaat edeceğine inanmak.
Şerh'ul-Akâid kitabından alınan bu alâmetleri ben direkt kitapta okumuştum. Tavsiye ederim edinip okumanızı. 

Yorum Gönder

0Yorumlar


Yorumlarınızla yazıma katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

Forum'a da beklerim...

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Anlaşıldı, Tamam!) #days=(20)

Bu blogda çerezler kullanılmaktadır. Şimdi Kontrol Et!
Ok, Go it!