Ehl-i Sünnet ve'l Cemaât'in Alâmetleri

0
Şu anda maalesef ehl-i sünnet üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Mezhepsizlik düşüncesi genç dimağlardan başlamak üzere herkese pompalanıyor. Ehl-i Sünnet'ten olmanın alâmetleri bellidir ve bu şartlardan bir tanesi bile yoksa veya şüphe varsa Ehl-i Sünnet'ten çıkmış demektir. İşte o alâmetler:


 1. Tafdîl'üş-şeyhayn: Peygamberlerden sonra insanların en fazîletlisinin Hz. Ebûbekir ile Hz. Ömer (r.anhüma) olduğuna inanmak,
 2. Hubb'ul-hateneyn: Damatları Hz. Osman ile Hz. Ali efendilerimizi sevmek,
 3. Ta'zîm'ül-kıbleteyn: Kâbe-i Muazzama ve Mescîd-i Aksâ'ya tazim etmek,
 4. El-meshu ale'l-huffeyn: Mestler üzerine mesh yapmak,
 5. Es-salâtü ale'l-cenâzeteyn: Sâlih ve fâcir her Müslaman'ın cenaze namazını kılmak, (Fâcir, itikâdı Ehl-i Sünnet olduğu hâlde amel cihetinden âsi olan kişi)
 6. Es-salâtü half'el-imâmeyn: Sâlih ve fâcir her imamın arkasında namaz kılmak,
 7. El-imsâkü ani'ş-şehâdeteyn: "Filan cennetliktir", "filan cehennemliktir" diye kat'î hüküm ve şehâdette bulunmak,
 8. El-kavlü bi'l-mâsûmeyn: Peygamberler ve meleklerin günahsız olduğuna inanmak,
 9. El-i'tikâdü bi hulûdi'l-ferîkayn: Müminlerin ebedî cennetlik, kafirlerin ebedî cehennemlik olduğuna inanmak,
 10. El-îmânü bi'l-carîhateyn: İman esaslarını kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr etmek,
 11. El-kavlü bi'l-imtina'ayn: Allâhü Teâlâ'nın havâdise mahal olmasının ve sıfatlarının değişmesinin muhal olduğuna inanmak,
 12. El-imânü bi'l-hayateyn: Kabir ve ahiret hayatına inanmak,
 13. İsbâtü'ş-şefa'ateyn: Enbiyâ ve sâlihlerin günahkarlara şefaat edeceğine inanmak.
Şerh'ul-Akâid kitabından alınan bu alâmetleri ben direkt kitapta okumuştum. Tavsiye ederim edinip okumanızı. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Lütfen spam mesajlar göndermeyin. Tüm yorumlar denetim altındadır.

Yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. forum.rehitu.com adresine de beklerim.

Yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. forum.rehitu.com adresine de beklerim.

Yorum Gönder (0)
To Top