Âhir Zamanda Îmânı Korumanın Yolu


Âhir zamanda îmanı korumak çok zordur. Bir anlık gaflet sonsuz felâkete sebep olur. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri'ne "Bunun çâresi nedir?" diye soruyorlar. Tek cümle ile cevap veriyor:

"Kim bu felâketten kurtulduysa git onunla berâber ol!"

Ne okuduğun, ne ettiğin seni kurtarmaz. Hiçbir kimse deryaları yüzerek geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen yolun başında kalır. Gemi selametle limana ulaşırsa yalnız kaptan değil içindeki herkes kurtulur. Geminin içinde bulunmak lâzımdır. Gemide ol yeter, isterse geminin paspası ol!

**

Son yıllarda iyice ayyûka çıkan mânevî değerlere saldırılar var. Mürşidi reddetmeler, cemaatleri kötülemeler, "Ne gerek var Allah ile arana birilerini sokuyorsun" demeler ve şefaati reddetmeler gibi saldırılar çoğaldı. İnsanları cemaatten uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu hem de devlet eliyle yapıyorlar. Tek dertleri Türkiye'den dolayısıyla İslâm coğrafyasından ehl-i sünnet ve'l cemaat akidesini kaldırmak. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri'nin de çare olarak gördüğü "felâketten kurtulmuşlarla beraber olma" düsturuna insanları yanaştırmamak için her yolu deniyorlar.

Müslüman akıllı olmalı. Aldanmamalı kolay kolay. İşte yukarıda da bahsedilen bir anlık gaflete düşmemeli. HafazanAllah! Doğru gemiyi bulmalıyız! Gözümüzü yeter ki dört açalım. Eğer o doğru gemideysek de dikkatli olmalıyız. Bizi o gemiden atmaya çalışanlar, düşürmeye çalışanlar olacaktır. Müslüman her dâim uyanık olmalı. 

Rabbim son nefese kadar son nefes de dâhil olmak üzere bizleri o gemiden ayırmasın!