Almanya'nın Elektrik Kaynakları

İstatistiğe göre rüzgar, Almanya'nın en önemli elektrik kaynağı hâline geldi. 2019 Ocak ile Mayıs ayını kapsayan rapora göre Almanya elektrik üretiminin %53'ünü klasik (fosil, yenilenemeyen) elektrik kaynaklarından sağlarken %47'sini ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış.

Tüm kaynakları tek bir çatı hâlinde en yüksek orana göre incelersek

Rüzgâr %27
Linyit %20
Nükleer %13
Taş Kömürü %11
Doğal Gaz %9
Biyokütle %8
Güneş %7
Hidro/Su %5